Słabe komety teleskopowe

Poniżej podajemy listę słabych komet, widocznych z obszaru Polski przez kolejne 10 dni (począwszy od dnia akutalizacji), które są w zasięgu obserwacji wizualnych- czyli jaśniejszych od 14 magnuitudo. Do ich obserwacji wskazany jest teleskop o średnicy conajmniej 20-25 cm pod czarnym niebem. Kolejność w tabeli według łatwosci zaobserwowania (brana pod uwage jasność, średnica, rozmycie, położenie). Wysokość nad horyzontem dla komet widocznych rano(E) lub wieczorem(W) dla h Słońca -15°.

Kometa
Jasność
Koma
Wys. i czas
Uwagi
4P/Faye 12.5 mag 1.0' DC=4 40°, E 10 mag w listopadzie
29P/Schwassmann-Wachmann 12.5 mag 1.0' DC=5 25°, E Wybuch 12-13mag wykryty 9.07
C/2006 A1 Pojmański 13.5 mag 1.0' DC=2 40° W, 55° E Słaba i rozmyta
C/2004 B1 LINEAR 14.0 mag 0.7' DC=3 50°, W Szybko słabnie
C/2005 B1 Christensen 14.0 mag? - 35° W, 65° E Powoli słabnie

? -brak aktualnych obserwacji lub jasność różniaca sie o 1-2 mag.

Aktualizacja 27.07.2006

Krzysztof Grączewski