Ogłoszenia SOK

Z przyjemnością informuję, że nasze starania o nadanie numeru ISSN naszemu pisemku "Komeciarz" zakończyły się sukcesem. Od tej pory "Komeciarz" jest pełnoprawnym czasopismem obdarzonym międzynarodowym znormalizowanym numerem wydawnictw ciągłych ISSN 1644-1303. Oznacza to, że można go cytować a publikacje w nim ogłoszone (także te już opublikowane) można podawać w swoim dorobku naukowym. W związku z tym zachęcamy do pisania!

I znowu zmiana we władzach Sekcji

Informujemy, że nastąpiła zmiana w osobie drugiego koordynatora naszej Sekcji. Otóż Jarosława Grolika zastąpił równie aktywny obserwator komet, Marcin Filipek. J.Grolik pozostaje natomiast moderatorem listy dyskusyjnej SOK.

Ponowna zmiana we władzach Sekcji

Informujemy, że nastąpiła zmiana w osobie drugiego koordynatora naszej Sekcji. Otóż Michała Drahusa zastąpił aktywny obserwator komet, Jarosław Grolik.

Lista dyskusyjna SOK

Pragniemy poinformować o nowej inicjatywie Sekcji - liście dyskusyjnej. Zachęcamy też wszystkich członków z dostępem do internetu, by się na nią zapisali. Więcej informacji na podstronie listy.

Zmiana we władzach Sekcji

Informujemy, że nastąpiła zmiana w osobie drugiego koordynatora naszej Sekcji. Otóż Janusza Płeszkę zastąpił współautor niniejszej stronyi aktywny obserwator komet, Michał Drahus.

Kolejna "nasza" kometa!

3 lutego Kazimierz Czernis odkrył kolejną kometę SOHO. Spsób odkrycia był taki sam jak poprzednio.Niezwykłe jest to, że nowoodkryta kometa jest dokładnie setną kometą o nazwie SOHO co dodatkowodotaje uroku temu wspaniałemu sukcesowi. Gratulujemy!!!

"Nasza" kometa!

Z radością informujemy, że nasz kolega, wieloletni członek SOK, Kazimierz Czernis z Wilna (Litwa),odkrył swoją kolejną kometę! Niezwykle interesujący jest sposób odkrycia. Zostało ono dokonane "przy stole" (a właściwie przy Internecie), w trakcieoglądania strony WWW zawierającej zdjęcia Słońca wykonane przez satelitę SOHO! Jest to zachęta dla innych członków SOK - jak widać nie jest potrzebny wielki sprzęt obserwacyjny, lecz tylko doświadczenie obserwacyjne (trzeba wiedzieć, jak wygląda kometa) i spostrzegawczość. Gratulujemy! Kometa została zauważona na zdjęciach wykonanych 28 grudnia 1999 jako obiekt o jasności 5m. W ciągu kilku godzin kometa osłabła i na kolejnych zdjęciach jest już niewidoczna.